Kategorie: Aktuality

Domácí zvířata a mláďata

Domácí zvířata a mláďata

Milí rodiče,

budeme rády, pokud nám zašlete pozdrav nebo fotku dětí, jak využívají pracovní listy a ostatní aktivity umístěné na webu MŠ. Tyto fotografie můžete zasílat na email: Kat.sabolova1@seznam.cz

Z fotografií dětí vypracujeme prezentaci, kterou budete moci pozorovat po znovuotevření MŠ ve vestibulu. Těšíme se na Vaše zprávy Kolektiv MŠ SV.ČECHA, CHRUDIM.

 

Týdenní plán: Máme rádi zvířata!

 

Integrovaný blok: Nepřestávej žasnout

Dílčí vzdělávací cíle:

• Rozvoj a užívání všech smyslů

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

• Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problému a tvořivého sebevyjádření)

• Rozvoj společenského a estetického vkusu

• Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitost

 

Pracovní listy ke stažení:   Mláďata