Kategorie: Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V červnu 2021, během slavnostního rozloučení s předškoláky, bude všem předškolákům předán jejich portrét, který nakreslí přímo paní výtvarnice.
Portrét bude hrazen z Fondu dětí (částka 250,- Kč).
Prosíme proto rodiče, aby co nejdříve (nejpozději do 23.2. 2021) přinesli do MŠ současnou fotografii svého dítěte a předali ho p. uč. na třídě.

Tato skutečnost se nevztahuje na děti s odkladem školní docházky.

Děkujeme.