Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče - lyžování - přihlášené děti

Informace pro rodiče - lyžování - přihlášené děti

Lyžování se skládá z deseti vyučovacích hodin obsažených v pěti lekcích.

Místo a den: Ski areál Hlinsko, Pondělí dopoledne

Termíny: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 17. 2. 2020 (3. 2. vynecháno z organizačních důvodů,   10. 2. vynecháno z důvodu jarních prázdnin Pardubického kraje)

Odjezd od MŠ: 7:30 hodin

Prosíme rodiče po dohodě s vedením MŠ, aby přivedli děti před odjezdem na lyžování přímo k autobusu před Dřevovýrobu Ficek, po odjezdu nebo před odjezdem na lyžování jsou rodiče povinni nahlásit dítě na ten den do MŠ.

Předpokládaný příjezd k Dřevovýrobě Ficek: 11:30

Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle (nepovinné), lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře (nepovinné, pouze doporučené). Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem MŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků!! Lyže i lyžařská obuv musí být také označená jménem, příjmením a názvem MŠ. Nezapomeňte v den první lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží (platnost dokladu nesmí být starší než jeden rok) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců, že lyže a vázání jsou v odpovídajícím technickém stavu a vázání bylo odborně seřízeno, zákonný zástupce na sebe bere veškerou odpovědnost v případě vzniku škodné události v důsledku špatného seřízení vázání!! 

Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle potřeby!!!!!

Prosíme rodiče z MŠ Sv. Čecha, aby označili tašky dětí s vybavením oranžovou stuhou nebo oranžovým provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou MŠ)

Cena: 2 790,- Kč; cena je včetně DPH, v ceně je zahrnuto: pět lekcí lyžování - 10 vyučovacích hodin, doprava autobusem tam i zpět (smluvním dopravcem), jízdné na vlecích v celém areálu, pojištění storno poplatků, občerstvení, focení a natáčení průběhu kurzu.

Informace o platbě: částku 2 790,- Kč uhradíte nejpozději do 30. 11. 2019 převodem na účet: 2101541542/2010, jako variabilní symbol uvedete číslo, které Vám vygeneruje náš systém (číslo faktury).

Přihlášením do kurzu můžete tuto zimní sezónu využít zvýhodněnou cenu 500 Kč (cena výuky je včetně jízdného na vlecích) za veřejnou individuální výuku pro jakéhokoli člena rodiny. Slevu uplatníte pouze ve ski areálu Hlinsko. Při placení výuky v kanceláři lyžařské školy stačí pouze sdělit jméno přihlášeného dítěte do kurzu a název ZŠ/MŠ, kterou navštěvuje.

Kontakt: kancelář 775 022 650, email: info@skifanatic.cz, web: www.skifanatic.cz

 

O jakýchkoli případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoli dotazů se nás nebojte kontaktovat.

Tento email, doporučuji uložit nebo vytisknout a uschovat!!

S pozdravem a poděkováním  Mgr. Martin Dostál