Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče z Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim

Informace pro rodiče z Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice (Pardubice, Chrudim i všechna odloučená pracoviště) mimo provoz na dobu neurčitou, uskuteční se vyšetření
k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky) jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení.
Při zápisu prosím dejte škole informaci, že zvažujete odklad školní docházky. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření
budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to až do 31. 8. 2020.


Naší snahou bude co nejrychlejší vyřešení vašich žádostí.


Tým pracovníků PPP Pardubice