Kategorie: Aktuality

INFORNMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Doneste nám portrét svého dítěte.

PORTRÉT

ŽÁDÁME RODIČE PŘEDŠKOLÁČKŮ, ABY DO PÁTKU 1. 4. 2022 DONESLI PORTRÉT SVÉHO DÍTĚTE – CHYSTÁME PŘEKVAPENÍ - (PROSÍME, NENOSTE FOTO S CELOU POSTAVOU DÍTĚTE - LZE VYUŽÍT PORTRÉTY, KTERÉ SE FOTILY BĚHEM JARNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ). PROSÍME, FOTO VZADU PODEPIŠTE. TÝKÁ SE POUZE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU V ZÁŘÍ 2022 DO ZŠ. DĚTÍ, KTERÉ BUDOU MÍT PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, SE TATO INFORMACE NETÝKÁ.

DĚKUJEME VÁM.