Kategorie: Aktuality

Projekt Afrika

Projekt Afrika

Projekt Afrika vznikl ve spolupráci s rodiči. Díky tomu se nám naskytla jedinečná možnost navázat kontakt s fotografkou a novinářkou Lucií Žemberiovou, která působí jako dobrovolnice v sirotčinci v Ugandě. Prostřednictvím jejich článků, fotografií a krátkých videí jsme se seznámili se životem dobrovolných pracovníků i tamních dětí, s prostředím ve kterém žijí, s jejich problémy i radostmi.

Různými formami her se děti naučily na mapě poznat kontinent Afrika, polohu země Uganda a její vlajku. Dozvěděly se o nedostatku pitné vody v této zemi a složitém způsobu jejího obstarávání, o dlouhých cestách dětí třeba do školy, o způsobu stravování a jídle zvaném „ POSHO“. Naučily se písničky o Africe, přidaly pohyb i bubnování, hru na rytmické nástroje. Snažily se postavit z papírových krabic typickou chýši a „bydlet v ní“. Poznávaly flóru i faunu Afriky. Téměř v „životní velikosti“ jsme společně vyrobili žirafu a slona opět z papírových krabic, skládali jsme, vystřihovali a malovali další zvířata.

Tento projekt se ukázal být velmi poučný pro děti i dospělé. Získali jsme nové znalosti o tomto kontinentu. Vzhledem k zápalu a zvídavosti nás všech se tento projekt protáhl na delší dobu.

Největší radost nám udělala možnost zaslat dětem do Ugandy dárek v podobě drobných školních potřeb. S tím nám opět rodiče ochotně pomáhali.  

Projekt Afrika totiž pokračuje!

Do 16. 6. 2020 mohou rodiče v případě zájmu přinést do MŠ další drobné školní potřeby, které budou dětem do Ugandy opět zaslány.