Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče do nového školního roku.

Informace pro rodiče do nového školního roku.PROVOZ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

I v tomto školním roce 2020 / 2021 se budeme řídit následujícími hygienickými a bezpečnostními pravidly, která byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví a tato pravidla jsou obsažena v manuálu, který byl vydán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně covid – 19, proto osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstoupit. P. učitelky nemohou přijmout dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění (Zákon o ochraně veřejného zdraví).
 • Žádáme rodiče, aby neprodleně nahlásili p. učitelkám na třídě jakékoliv změny - například, když členovi blízké rodiny bude nařízena karanténa.
 • Od dětí před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. Potvrzení o bezinfekčnosti budeme požadovat v případě, že je dítě alergik a tato skutečnost není uvedena v Evidenčním listě dítěte.
 • Prosíme, v šatnách dodržujte přiměřené rozestupy.
 • Žádáme rodiče, aby co nejdříve po předání svého dítěte p. učitelce na třídě opustili budovu MŠ, nebude tak docházet ke shlukování většího počtu osob.
 • Dále prosíme o aktualizaci kontaktů (telefonní číslo, e – mail) a kontakty na Vás nahlásit p. učitelkám na třídě, v případě, že Vás budeme muset kontaktovat ohledně náhlého onemocnění Vašeho dítěte.
 • Dejte dětem do sáčku 1x. podepsanou roušku, umístěte do tašky v šatně.
 • Mytí a dezinfekce rukou proběhne v co nejkratším čase po příchodu dítěte, děti si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, poté p. učitelky dětem vydezinfikují ruce dezinfekčním gelem. Děti si budou mýt a dezinfikovat ruce pravidelně a dle potřeby po celou dobu svého pobytu v MŠ.
 • Žádáme Vás, abyste nedávali dětem do MŠ žádné hračky, ani ty plyšové.
 • Stravování dětí – není umožněn samoobslužný výdej, tzv. p. kuchařky samy dětem vydávají stravu za přísného dodržování hygienických pravidel.
 • Prostory MŠ jsou několikrát za den uklízeny a dezinfikovány doporučenými prostředky.
 • Třídy, šatny a další prostory MŠ jsou krátkodobě opakovaně a intenzivně větrány.

I přes veškerá vládní opatření se neustále snažíme o vytváření pozitivního a pohodového prostředí pro děti, aby se ve školce cítily šťastné a měly stále úsměv na tváři