Kategorie: Aktuality

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta

Lekce pro vaše děti pod vedením paní Novákové z Taneční školy Besta budou probíhat vždy v pondělí, v tělocvičně naší MŠ.

Termíny lekcí: 23. 9. , 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. 2019

Celkem 5 lekcí /45 minut od 14.30 -15.15 hodin.

Cena za 5 lekcí: 380,- Kč.

Prosíme o uhrazení částky 380,- Kč před zahájením lekcí na účet TŠ Besta, nejpozději do 18.9. 2019.

Číslo účtu: 1212169339/0800

Variabilní symbol: 11 + do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte.

Paní Nováková Vám předá doklad o zaplacení při první lekci. Po skončení cvičení paní Nováková osobně vaše děti předá do jejich tříd k paní učitelkám.