Kategorie: Aktuality

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta Chrudim

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta Chrudim

Lekce pro vaše děti pod vedením paní Novákové z Taneční školy Besta Chrudim budou probíhat vždy v pondělí, v tělocvičně naší MŠ.

Termíny lekcí: 25. 3. , 1. 4. , 8. 4., 15. 4., 29. 4. 2019

Celkem 5 lekcí /45 minut od 14.30 -15.15 hodin.

Cena za 5 lekcí: 380,- Kč.

Prosíme o uhrazení částky 380,- Kč před zahájením lekcí na účet TŠ Besta Chrudim.

Číslo účtu: 1212169339/0800

Variabilní symbol: 11 + do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení vašeho dítěte.

Paní Nováková Vám předá doklad o zaplacení při první lekci. Po skončení cvičení paní Nováková osobně vaše děti předá do jejich tříd k paní učitelkám.