Kategorie: Aktuality

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta

Lekce pro vaše děti pod vedením paní Novákové z Taneční školy Besta budou probíhat vždy v pondělí, v tělocvičně naší MŠ.

Termíny lekcí: 30.3.,6.4., 20.4., 27.4., 4.5. 2020
Celkem 5 lekcí /45 minut od 14.30 -15.15 hodin.
Cena za 5 lekcí:430,- Kč.
Zájem o toto cvičení nahlaste ve své třídě do 13.3. 2020
Prosíme o uhrazení částky 430,- Kč před zahájením lekcí na účet TŠ Besta, nejpozději do 20.3. 2020 Číslo účtu: 1212169339/0800 Variabilní symbol: 11 + do zprávy pro příjemce napište
jméno a příjmení vašeho dítěte.
Paní Nováková Vám předá doklad o zaplacení při první lekci.
Po skončení cvičení paní Nováková osobně vaše děti předá do jejich tříd k paní učitelkám.