Kategorie: Aktuality

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta Chrudim

Rytmická a pohybová průprava dětí s TŠ Besta Chrudim

Lekce budou probíhat vždy ve středu odpoledne v tělocvičně MŠ, pod vedením paní Novákové z Taneční školy Besta.
Začínáme již 21. 10. 2020, další lekce proběhnou 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., v čase 14.30 -15.15 hod.
Celkem bude tedy 5 lekcí, 1 lekce / 45 min.
Cena za 5 lekcí: 430,- Kč.
Svůj zájem nahlaste p. učitelkám na třídě, a to nejpozději do pátku 2.10. 2020.
Prosíme o uhrazení částky 430,- Kč ještě před zahájením lekcí na účet TŠ Besta, nejpozději však do 15.10. 2020. Číslo účtu: 1212169339/0800; variabilní symbol: 11 + do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.
Doklad o zaplacení Vám bude předán na první lekci. Po skončení lekce paní lektorka předá děti do příslušných tříd p. učitelkám.