Kategorie: Aktuality

Spolupracujeme s odborníky z praxe

Spolupracujeme s odborníky z praxe

Milí rodiče,

Rádi bychom Vás blíže seznámili s tzv. projektovými dny, během nichž spolupracujeme s odborníky z praxe. Těchto projektových dnů se účastní děti ze všech tříd naší MŠ.

Konkrétně se jedná o spolupráci se Základní uměleckou školou Chrudim, kam děti s p. učitelkami dochází na výtvarné činnosti, které ještě budou nadále probíhat. Se ZUŠ Chrudim v rámci projektových dnů spolupracujeme i při hudebních činnostech.

V lednu i únoru již proběhl projektový den s panem pekařem, kdy si děti vyzkoušely činnosti s těstem – pekly housky, bochánky apod.

Dále se děti účastnily besed s panem lesníkem, kde se dozvěděly spoustu nových informací a poznatků a hodin jógy s paní lektorkou Pekařovou.

Nově, od měsíce března, proběhne TV. cvičení pod vedením paní Novákové z TŠ Besta.

Projekt je financován z EU – zapojení odborníka z praxe do MŠ.