Kategorie: Aktuality

Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2017/2018

Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2017/2018Výše školného

Výše školného pro školní rok 2017/2018 je stanovena na 525,-měsíčně /11 x v roce (platí se i letní měsíc, přestože dítě školku nenavštíví). Stravné zůstává nezměněné – 33,-Kč/den. Zároveň upozorňujeme, že školní rok trvá do 31.8., tudíž je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit i jeden letní měsíc. Školné neplatí děti v posledním roce školní docházky do MŠ, které k 31.8.2017 dovrší 5ti let a děti s odkladem školní docházky. Děkujeme.