Kategorie: Aktuality

Ukládání broučků

Ukládání broučků

Milí rodiče,


V týdnu od 9.11. do 13.11. 2020 si s dětmi v rámci environmentální výchovy povídáme o ukládání broučků, berušek a dalšího hmyzu k zimnímu spánku.
Vedeme tak děti k sounáležitosti s přírodou a k utváření ohleduplného a pozitivního vztahu k přírodě.
Děti hledají broučky a ostatní hmyz v knížkách, s dětmi vedeme rozhovory o broučcích, čteme si tematické pohádky, učíme se básničky, cvičíme, překonáváme
překážkovou dráhu a užíváme si spoustu dalších činností. Průběžně ze skořápek vlašských ořechů vyrábíme broučky a berušky, kterým v pátek na školkové zahradě
společně postavíme domečky a postýlky z přírodnin a uložíme tak naše vyrobené broučky a berušky k zimnímu spánku. Společně jim zazpíváme Mravenčí ukolébavku
a popřejeme ničím a nikým nerušené sny.