Kategorie: Aktuality

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

PŘIJATÉJSOU DĚTI S TÍMTO ČÍSLEM JEDNACÍM:

74, 53, 5, 77, 39, 17, 79, 18, 38, 19, 40, 80, 36, 45, 67, 76, 13,26, 63,83, 59, 82, 64, 32, 71, 7, 66, 22, 4, 11, 61, 28, 24, 27, 42, 54, 48, 69, 62, 37, 84.

Děti jsou přijaté do MŠ od 1. 9. 2022.

 

NEPŘIJATÉ DĚTI S ČÍSLEM JEDNACÍM:

 43, 51, 70, 1, 8, 81, 56, 9, 14, 49, 65, 78, 72, 33, 68, 50, 2, 25, 35, 60, 57, 58.

 

Dne 1.6.2022 budete telefonicky kontaktováni ohledně podpisu dokumentů, kdy si domluvíme čas převzetí dokumentu.

Dne 2.6.2022 – dokumenty o přijetí dítěte.

Dne 3.6.2022 – dokumenty o nepřijetí dítěte.