Kategorie: Aktuality

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol  pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních
školách v pátek 23. dubna 2021 od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu 24. dubna 2021 od 8:00 do 10:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě,
bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit. Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se
zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2021
do 30. června 2021, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých
základních škol.

Zápis dětí do základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 bude proveden v budově Speciální základní školy
Chrudim, Školní náměstí 228, v pátek 23. dubna 2021 od 14:00 do 16:00 hodin.
Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.


Spádové školské obvody základních škol:
1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:
Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova,
Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám,
K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Lupáčova, Májov,
Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní,
Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova,
Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká,
Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární,
Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V  Hliníkách, V  Blehovsku, V Tejnecku,
Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí,

část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov
2) Školský obvod Základní školy, Chrudim Dr. Peška 768 tvoří ulice:
Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí,
Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská,
Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti,
Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla
Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Popperovo
náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová,
Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova,
U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.
3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:
Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží,
K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy,
Podkopanický mlýn, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka,
Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny,
Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem,
4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:
Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, ,
Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská,
Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání,
Topolská
část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Termín zápisu do  Základní školy Bohemia je stanoven na úterý 6. dubna 2021 od 15:00
do 18:00 hodin.