Kategorie: Aktuality

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na mimořádná opatření vlády budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke stažení na našich webových stránkách nebo vytištěné přihlášky naleznete v boxu za hlavními dveřmi naší MŠ od 20.4. – 23.4. a od 27.4. 2020) a vyplněnou a podepsanou ji doručí do mateřské školy.

Doručení bude možné následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem: datová schránka MŠ: y7bkprr
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat e-mail)
3. poštou
4. do schránky na poštu u vchodu do školy – v zalepené obálce

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je potřeba doručit od 4. do 7. května 2020.
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, lze v krajním případě telefonicky kontaktovat školu, kde s vámi bude domluven termín předání přihlášky. Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 6. května od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a 7. května od 9 do 11 hodin.
V případě, že podáváte přihlášku na více mateřských škol, uveďte, prosím, kterou mateřskou školu upřednostňujete a doplňte tuto informaci na žádost o přijetí dítěte.

K vyplněné přihlášce je nutné doložit:
1. Kopii rodného listu dítěte,
2. Prohlášení rodiče o řádném očkování dítěte s podpisem zákonného zástupce + kopii očkovacího kalendáře, popřípadě potvrzení od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Prosíme o čitelné vyplnění telefonního čísla a e-mailu, na který Vám bude následně zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány a v případě nedostatků budou rodiče kontaktováni na uvedeném telefonním čísle.

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

Přihláška bude k vyzvednutí přímo v MŠ nebo ke stažení ZDE.

Čestné prohlášení bude k vyzvednutí přímo v MŠ nebo ke stažení ZDE.

Kontakty na naši mateřskou školu:

Mateřská škola,
Chrudim 3,
Sv. Čecha 345

735 729 815

ms.chrudim@worldonline.cz          www.klicekksrdci.com

Ostatní kontakty:

Mateřská škola,
Chrudim 2,
Dr. Jana Malíka 765

469 620 430
777 135 430 pastelka@msmalika.cz www.msmalika.cz

Mateřská škola,
Chrudim 3,
U Stadionu 755

731 035 558 ms.stadion.chrudim@centrum.cz www.msstadion.cz

Mateřská škola,
Chrudim 3,
Víta Nejedlého 769

469 638 749
603 168 962 reditelka@msvn.cz www.msvn.cz

Mateřská škola,
Chrudim 2,
Na Valech 693

734 417 599 reditel@msvaly.cz www.msvaly.cz

Mateřská škola,

Chrudim 4,
Strojařů 846

469 688 488
731 681 879 reditelka@msstrojaru.cz www.msstrojaru.cz