Kategorie: Aktuality

Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče, dne 17. ledna 2017 jsme se dozvěděli že:

Nově musí být na potvrzení na daně uvedeno datum zápisu/registrace zařízení do předmětného registru. V případě škol z Pardubického kraje vedených v rejstříku škol a školských zařízení tak bude u většiny škol datum 1. 1. 2005, kdy byly mateřské školy zařazeny do tohoto rejstříku.

DOPORUČUJEME, ABYSTE SI TOTO DATUM NA SVÉ POTVRZENÍ ZAPSALI RUKOU. Děkuji. 

S pozdravem 

PhDr. Radka Melicherová
ředitelka MŠ Sv. Čecha, Chrudim
+420 469 638 870