Kategorie: Aktuality

Znovuotevření MŠ od 3.5. 2021

Znovuotevření MŠ od 3.5. 2021V pondělí se těšíme na všechny děti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Děti v MŠ nemusí mít roušky ani se nemusí testovat.

Žádáme vás, rodiče, i přesto o dodržování hygienických opatření u dětí i u vás, která platí stále.

Prosíme vás, abyste se zbytečně neshlukovali v šatnách ani před třídami, do kterých odvádíte vaše dítě.

Také vás prosíme o to, abyste nevstupovali do tříd a vyčkali příchodu paní učitelky, pokud jí potřebujete sdělit nějakou informaci.

Děkujeme vám.

Budeme se těšit s vámi všemi na viděnou.