Lidé

Pedagogičtí pracovníci
                                   PhDr. Radka Melicherová
          Bc. Ivana Benešová
Jaroslava Ptáčková
Kateřina Sabolová
Bc. Ludmila Tůmová, Dis.
Renata Vašková
Miroslava Melicherová
Markéta Netolická
Lenka Slavíková, Dis.
Eva Sotonová
  Aneta Zlatohlávková,Dis. 
Asistentky pedagoga
  Ing. Ivana Pejchová
  Denisa Lebedová
  Lucie Václavíková
  Barbora Svatoňová
  Ilona Bláhová 
Školní asistent
  Markéta Netolická
   
   
Školní jídelna
  Renata Šustrová
  Renata Šírová
  Ilona Sykáčková
  Dagmar Šnajdrová
Provoz
  Angelika Daňková
  Dagmar Šnajdrová
  Martin Skalický
  Monika Kořínková
Ředitelka školy
  PhDr. Radka Melicherová
Zástupce ředitele
  Bc. Ivana Benešová
Účetní
  Ing. Lenka Průšová