Platby

 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2019/2020.

Dodatek č. 3 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2019-2020  bude 550,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce.

 Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ Sv. Čecha 345 Chrudim pro školní rok 2018/2019

Dodatek č. 2 ke Směrnici o stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole Sv. Čecha 345, Chrudim. Změna v bodu 2.1 výše úplaty pro školní rok 2018-2019 bude 600,-/ měsíc. Úplata za vzdělávání dítěte v MŠ se platí 11x v roce.

 


 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny od ledna 2016

Vážení rodiče, od ledna 2016 odchází do důchodu náš skvělý a veselý zaměstnanec pan Jiří Starý a my mu chceme moc poděkovat za vynikající práci, kterou zde odváděl a pracoval velmi ochotně i nad rámec svých povinností. Děkujeme!
Zároveň Vás informujeme o tom, že na místo vedoucí školní jídelny nastupuje paní Renata Šustrová, která má dlouholeté zkušenosti jako vedoucí školní jídelny i v jiné mateřské škole. Paní Šustrová bude pro Vás vždy k dispozici POUZE úředních hodinách a to každé úterý a čtvrtek od 6,30 – 8,45 a na e- mailu jidelna.ms.chrudim@seznam.cz, kde bude zodpovídat Vaše veškeré dotazy ohledně plateb školného a stravného (neprošlé platby, přeplatky i nedoplatky). Kancelář má v prvním patře na konci chodby.
Děkujeme Vám.
 
Zároveň Vás informujeme o tom, že opět měníme jídelní lístky dětí, ubíráme vepřové maso a nahrazujeme králíkem, krůtou, hovězím masem a rybami. Nadále přistupujeme k zařazování velkého množství ovoce a zeleniny a také luštěnin, kuskusu, tofu aj.
 

 

Jak se platí úplata za vzdělávání a stravné:

  • bezhotovostně inkasem z účtu
  • zařiďte si ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy: 115-2275190287/0100 bez variabilního symbolu  a bez limitu
  • ve třídě nahlaste své číslo účtu, ze kterého se bude inkasovat
  • úplata za vzdělávání a stravné se platí zálohově vždy k 15. dni v měsíci - např. 15. srpna na měsíc září – a to již i nově přijaté děti (které začnou chodit od září)
  • úplata za vzdělávání  je 515,- kč/měsíc
  • stravné  je 33,-/den (ranní svačina za 7,- Kč, oběd za 20,- Kč, odpolední svačina za 6,- Kč)
  • nespotřebované stravné se odečítá následující měsíc
  • úplatu za vzdělávání 515,-Kč neplatí dítě jeden rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě rodičů, kteří pobírají sociální příspěvek (na základě předloženého potvrzení o přiznání příspěvku - pro rodiče, kteří pečují o dítě ZTP)
  • dary rodičů na financování péče o integrované děti na základě darovací smlouvy jsou rovněž inkasovány k 15. v měsíci

 

Upozorňujeme rodiče, že školné je vypočítáno plošně na 11 měsíců. Dvanáctý měsíc se neplatí z důvodu uzavření školy na jeden letní měsíc. Školné za druhý letní měsíc musí zaplatit zákonní zástupci všech dětí, tedy i těch, kteří otevření školky v tomto letním měsíci nevyužili. Školní rok trvá do 31.8. a není tedy možné letní měsíc nehradit, i když dítě ukončí docházku z Vašeho pohledu k 30.6. Docházku dítěte do MŠ není potřeba písemně ukončovat. Platby (přeplatky/nedoplatky) budou řešeny vždy v září a zůstatek bude zákonným zástupcům poukázán na jejich účet po odečtení posledního školného i za letní měsíc – viz výše. (Směrnice č. 8 O stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte v MŠ). Případné nedoplatky Vám budou oznámeny telefonicky.

Osvobození od úplaty za vzdělávání

Osvobozena od úplaty za předškolní vzdělávání může být fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Osvobozen může být rodič pečující o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě dle § 22 odst. 1, písm. a), c).
 
Osvobození od úplaty z důvodu pobírání sociálního příplatku dle § 20 - 22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se ruší s účinností od 1.1. 2011 z důvodu zrušení sociálního příplatku.

Snížení úplaty za vzdělávání

Zákonnému zástupci dítěte, na které je pobírán příspěvek při péči o osobu blízkou, lze základní částku snížit poměrně na dvě třetiny základní částky. Formuláře žádostí jsou k dispozici ve třídě, a to na požádání zákonného zástupce.