Vyzvedávání dětí po BESTĚ

21. 03. 2023 06:30

Rytmická a pohybová průprava (BESTA) bude probíhat ve Stromečkové třídě od 14:30 do 15:15.

Děti po kroužku si vyzvedávejte přímo ze Stromečkové třídy přes Kočičkovou šatnu (Nejpozději do 15:30)

 

Později budou děti na školní zahradě.