O školce

"Nemůžeme přidat ani den ke svému životu, co ale můžeme, je přidat každému dni Radost, Přátelství a Lásku."

Počátky naší mateřské školy sahají do roku 1913. Sídlem naší mateřské školy je historická, památkově chráněná budova bývalého Lidového domu v ulici Svatopluka Čecha Chrudim. V roce 2023 škola oslavila 110 let od svého založení a je to nejstarší MŠ v Chrudimi.

Naší snahou je, aby zde byly spokojené děti, ale i rodiče a všichni pracovníci školy. Učíme děti poznávat vlastní hodnotu, podporujeme v nich zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Snažíme se, aby mateřská škola byla místem příjemných zážitků, poznatků, setkávání se a pohody i pro rodiče. Podporujeme rodiny a doplňujeme jejich výchovu. Jsme partnery, kteří dokáží vyslechnout a poradit. Zvýšený důraz také klademe na estetickou stránku školy a příjemné netradiční prostředí, na sportovní vyžití dětí a komplexní ozdravný program.

 Naše mateřská škola je v současné době pětitřídní s celkovou kapacitou 126 dětí a je v právní subjektivitě zřizována městem Chrudim. Od září 2015 jsme zapracovali do Školního vzdělávacího programu jazykovou výuku ve všech třídách – seznamování s anglickým jazykem (více čtěte v záložce angličtina). V budově školy využíváme např. výtvarný ateliér, ozdravné centrum - s překrásnou solnou jeskyní, s perličkovou vanou a s praktikovanou aromaterapií při koupelích, s hlavní tělocvičnou vybavenou kvalitními balančními prvky aj., podkrovní místnost (dětská knihovna). Každá třída má vlastní tělocvičnu, která zároveň slouží k polednímu odpočinku dětí, relaxaci nebo pro práci v malých skupinách. Interiéry školy i sociální zařízení dětí jsou velmi vkusně a netradičně opraveny. Velkou devízou naší školy je pěkná zastíněná prostorná školní zahrada. Děti zde mají bylinkovou spirálu a kvetoucí záhon, další záhony pro pěstování bylin a zeleniny, velký hmyzí hotel, menší sportovní hřiště pro míčové hry či jízdu na odrážedlech a koloběžkách, spoustu herních prvků citlivě zakomponovaných do přírodního prostředí. To vše společně s nádhernými vzrostlými stromy vytváří místo, v němž realizujeme vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Naší prioritou je pobývat a vzdělávat děti co nejvíce venku a to celoročně. Aktivně spolupracujeme se Zdravým městem Chrudim a s místními sportovišti (atletika Chrudim, plavecký areál, florbal Chrudim, Taneční škola Besta, Ski Fanatic aj.).

Školní zahradu chápeme jako sportoviště a děti zde mají mnoho příležitostí k pohybovým aktivitám. Mají zde k dispozici koloběžky, kola a tříkolky, lezeckou stěnu, pomůcky pro míčové a jiné sportovní hry a aktivity, velká pískoviště a stěnu pro kreslení, mnoho zahradního nábytku vyrobeného na míru pro výtvarné či jiné aktivity a stolování v přírodě. Snažíme se přirozeně kombinovat přírodní a herní prvky podporující kreativitu a samostatnost i zvídavost dětí.

Spolupracujeme se Střední pedagogickou školou a lyceem v Čáslavi, Chrudimi a Litomyšli, zajišťujeme praxe pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy a pro studenty Střední zdravotnické školy Chrudim, ale také Univerzity Hradec Králové.

V roce 2018 jsme se jako pilotní mateřská škola zapojili do projektu „Kdopak přečte pohádku?“, který rozvíjí vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami.

 Máme velmi šikovné paní kuchařky. Svědčí o tom 4. Místo v soutěži Nejlepší kuchařka r. 2020 v kategorii pro MŠ a také ocenění od radních Pardubického kraje Gastrohvězda školních jídelen.

Naše škola má také ve svých řadách Osobnost města Chrudimi pro rok 2020 (t.č. ve starobním důchodu), kterou za svou celoživotní práci v oblasti vzdělávání pro oblast školství získala paní učitelka Miroslava Melicherová.

Další oceněnou paní učitelkou za svou celoživotní pedagogickou činnost se stala paní Jaroslava Ptáčková, která byla oceněna Pardubickým krajem jako Učitel roku 2022 a byla uvedena do Síně slávy (t.č. ve starobním důchodu).

Škola se aktivně zaměřuje na práci s dětmi s poruchami řeči. Mezi našimi kolegyněmi jsou odborníci s logopedickou kvalifikací a odbornými kurzy a pracují s dětmi na nápravě řeči.

Všechny třídy disponují velkými interaktivními tabulemi a pravidelně do výuky zařazujeme i moderní technologie (např. pro rozvoj kresby a grafomotoriky, pro sledování dokumentů nebo výukových videí pro angličtinu aj.).

Paní učitelky v naší MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Převažují u nás vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, jedna kolegyně studuje obor předškolní pedagogika. Protože škola dlouhodobě integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami (od roku 1997), doplňujeme si dle aktuální situace pedagogický sbor o asistenty pedagoga a školního asistenta.

Velkou výhodou naší školy je také vlastní vývařovna - stravu pro děti i zaměstnance naší školy pečlivě zvažujeme, normujeme a sledujeme spotřební koš. Vybíráme suroviny místních dodavatelů, zařazujeme pestrý a vyvážený jídelníček, zdravě vaříme v konvektomatu aj. Děti jsou vedeny k co největší samostatnosti a sebeobsluze, mají průběžné svačiny.

Při mateřské škole aktivně pracuje pěvecký sbor Petrklíček, který oslavil v roce 2023 čtyřicet let svého působení.

Všechny čtyři běžné třídy jsou od září 2023 heterogenní a pracují v programu Začít spolu. Pátá třída je heterogenní, má statut speciální třídy. Do ní jsou přijímány děti s jakýmikoliv obtížemi (např. astma, dýchací obtíže, alergie, kožní potíže, děti po operacích, děti s ortopedickými vadami, děti s obtížnou socializací, děti s mentálním nebo tělesným postižením, autismus, logopedické vady aj.) Zařazování dětí do speciální třídy musí být podloženo pedagogicko-psychologickým vyšetřením, doporučením dětského lékaře a Speciálně pedagogického centra nebo Střediska rané péče. Tato třída má snížený počet dětí, protože jsou zde děti skupinově integrované. Tyto děti mají zpracované individuální plány. Ve škole pracují tři speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, kteří úzce spolupracují s rodinami dětí vyžadující speciální přístupy a se všemi potřebnými institucemi. V této třídě naši pracovníci dlouhodobě vykazují vynikající výsledky v práci s potřebnými dětmi a jsou pozitivně hodnoceni ze stran poradenských zařízení.

Zařazování dětí do běžných tříd probíhá dle pravidel přijímacího řízení. O konečném zařazení dítěte rozhodne ředitelka školy.