Dokumenty ke stažení

Darovací smlouva - dar v hotovosti

Stáhnout

Darovací smlouva - finanční dar na účet

Stáhnout

Darovací smlouva - movitá věc

Stáhnout

Dodatek ke směrnici o výši úplaty za vzdělání platný od 1.9.2023

Stáhnout

Kritéria přijímací řízení 2024/2025

Stáhnout

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2024/2025

Stáhnout

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023

Stáhnout

Čestné prohlášení o očkování dítěte

Stáhnout

Den hračky

Stáhnout

DENNÍ REŽIM OD 13.3. 2023

Stáhnout

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Stáhnout

Dodatek č. 2 k ŠVP

Stáhnout

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Stáhnout

Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny platný od 8.2.2023

Stáhnout

Dodatek ke stravovacímu řádu školní jídelny

Stáhnout

Dodatek školního vzdělávacího programu ze dne 6.2. 2023

Stáhnout

Evidenční list nově příchozích dětí

Stáhnout

Informační systém MŠ

Stáhnout

Minimální preventivní program 2023-24

Stáhnout

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č.4/2018

Stáhnout

Organizace dne

Stáhnout

Pěvecký sbor Petrklíček - přihláška

Stáhnout

Přihláška ke stravování a úplatě za vzdělání pro 2023/24

Stáhnout

Projektový záměr

Stáhnout

Provozní řád

Stáhnout

ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 2023/2024

Stáhnout

Školní řád

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Směrnice o stanovení výše stravného od září 2022

Stáhnout

Směrnice o stanovení výše úplaty za vzdělání od září 2022

Stáhnout

Stravovací řád školní jídelny od 8.2.2023

Stáhnout

Základní informace k přijimacímu řízení 2023-2024

Stáhnout

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Stáhnout

Zmocnění k odvádění dítěte

Stáhnout