Třídy

Děti jsou rozděleny do pěti heterogenních tříd, z nichž v jedné je dle platné vyhlášky snížen počet dětí (maximálně 14, na výjimku 18) a skupinově se zde integrují děti s různými potížemi (logopedické vady, mentální postižení, autismus, tělesné postižení, kombinované vady, děti po operacích, astmatické děti aj.).
V ostatních čtyřech třídách je povolena výjimka a třídy mohou být naplněny na počet 27–28 dětí (každoročně se může měnit).

V běžných třídách může probíhat individuální integrace jedno nebo více dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (pak snižujeme počet dětí dle platné vyhlášky).

 

 

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 

·         individuální vzdělávání dítěte (oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu nejpozději do konce května), dítě nedochází do MŠ, povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP pro předškolní vzdělávání v MŠ,

·         vzdělávání v přípravné třídě ZŠ (určené pouze pro děti s OŠD) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,

·         vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky,

·         povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Více o třídách ZDE