Třídy

Děti jsou rozděleny do pěti tříd, z nichž v jedné je dle platné vyhlášky snížen počet dětí (maximálně 14) a skupinově se zde integrují děti s různými potížemi (logopedické vady, mentální postižení, autismus, tělesné postižení, kombinované vady, děti po operacích, astmatické děti aj.).
V ostatních čtyřech třídách je povolena výjimka a třídy mohou být naplněny na počet 27–28 dětí (každoročně se může měnit).

V běžných třídách může probíhat individuální integrace jedno nebo více dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (pak snižujeme počet dětí dle platné vyhlášky).

Výjimkou je třída se skupinovou integrací (různě věkově smíšené). Ostatní třídy jsou homogenní, s věkovým rozdílem maximálně dva roky. Za určitých podmínek jsme ochotni vyjít vstříc dítěti a rodičům (kamarád, oblíbená učitelka) a zařadit dítě na přání do konkrétní třídy (v ojedinělých případech).

 

Srdíčková třída

děti 2,5-4 leté

Sluníčková třída

děti 4–5 leté

Kočičková třída

děti 5–6 leté

Stromečková třída

děti 5–7 leté

Heřmánková třída

děti 3–7 leté

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 

·         individuální vzdělávání dítěte (oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu nejpozději do konce května), dítě nedochází do MŠ, povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP pro předškolní vzdělávání v MŠ,

·         vzdělávání v přípravné třídě ZŠ (určené pouze pro děti s OŠD) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,

·         vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky,

·         povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Více o třídách ZDE