Náš den

Den v mateřské škole je uspořádán tak, aby odpovídal přirozeným potřebám dětí.

 

Organizace dne v MŠ

6:30                      Zahájení provozu, scházení dětí

6:30 - 8:30           Ranní hry, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální rehabilitační péče, jazykové vzdělávání ve všech třídách (seznamování s angličtinou)

8:30 - 9:00           Hygiena, svačina

9:00 - 9:30           Didakticky zacílené činnosti, skupinová rehabilitační péče

9:30 - 11:30        Pobyt venku nebo v ozdravném centru

11:30 - 12:15      Hygiena, oběd

12:15 - 14:00      Hygiena, odpočinek, Individuální či skupinová reedukační a kompenzační péče, speciálně pedagogická, logopedická a rehabilitační péče, kroužky

14:00 - 14:30      Hygiena, svačina

14:30 - 16:00      Odpolední zájmové činnosti dle zájmu dětí, pokračování didakticky zacílených činností, pobyt venku

16:00 - 16:30      Volné hry, individuální a skupinové činnosti

16:30     Ukončení provozu MŠ

O letních prázdninách je provoz školky pouze do 16:00 hod.

 

Každou první středu v měsíci mají Vaše děti možnost přinést si do školky svoji oblíbenou hračku!

Více informací ZDE.