Náš den

Den v naší  mateřské škole je uspořádán tak, aby odpovídal přirozeným potřebám dětí.

 

Orientač í organizace dne v MŠ

6:30                      Zahájení provozu, scházení dětí.

6:30 - 8:45          Spontánní ranní hry, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální rehabilitační péče.

8.45 - 9.00 Jazykové vzdělávání ve všech třídách (seznamování se s angličtinou).

8:10 - 8:45          Hygiena, prrůběžná svačina.

9:00 - 9:50        Ranní kruh, motivace, centra aktivit, ranní cvičení.

9:50 - 10:00     Hodnotící kruh.

10:00 - 11:45        Pobyt venku nebo v ozdravném centru.

11:45 - 12:15      Hygiena, oběd.

12:15 - 14:00      Hygiena, odpočinek, Individuální či skupinová reedukační a kompenzační péče, speciálně pedagogická, logopedická a rehabilitační péče, kroužky.

14:00 - 14:30      Hygiena, svačina.

14:30 - 16:30      Odpolední zájmové činnosti dle výběru dětí, pokračování didakticky zacílených činností v centrech aktivit nebo na zahrade, pobyt venku.

16:30     Ukončení provozu MŠ.

O letních prázdninách je provoz školky pouze do 16:00 hod.

 

Každou první středu v měsíci mají Vaše děti možnost přinést si do školky svoji oblíbenou hračku z domova - Den hračky.

Více informací ZDE.