Důležitá informace pro rodiče dětí s alergií na potraviny

09. 02. 2024 08:27

MŠMT vydalo novou metodiku, která upravuje poskytování dietního stravování ve školách. Z této metodiky pro nás vyplývá nová skutečnost - krabičky donesené z domova s dietní stravou, musí být označené nejen jménem dítěte, ale nově i datumem, kdy byl pokrm vyroben a názvem pokrmu. Děkujeme za správné označování krabiček. Odkaz na metodiku MŠMT :  https://www.msmt.cz/vzdelavani/dietni-skolni-stravovani   .