Informace pro rodiče dětí s potravinovou alergií nebo jinou stravovací poruchou

27. 09. 2022 12:57

Vážení rodiče dětí s potravinovou alergií nebo jinou stravovací poruchou,

tímto bychom Vás chtěli informovat o změnách týkajících se stravování Vašich dětí v naší MŠ. Změny jsme byli nuceni udělat z důvodu vysokého počtu dětí s potravinovou alergií, na které není naše školní vývařovna dle platné Vyhláška č. 107/2005 Sb. uzpůsobena.

Od 1.10.2022 nebudeme v naší kuchyni přizpůsobovat jídlo všem alergikům jako tomu bylo doposud. Nejdéle každý pátek je na našich webových stránkách zveřejněn jídelní lístek včetně alergenů na další týden. Každý pátek odpoledne si můžete na třídách pro své děti jídelní lístek vyzvednout včetně přiložené tabulky, kde si sami zapíšete a podepíšete jídla, které Vaše dítě může jíst. Podle toho pak donášíte dětem Vaše vlastní jídla z domu (stále v dózách určených pro styk s potravinami a stále zřetelně označeny jménem dítěte, jako tomu bylo doposud). 

NÁPOJE:  Samozřejmě, že když u daného jídla (které by Vaše dítě mohlo) je v nápojích zařazeno mléčné nebo jiné pití s lepkem, které Vaše dítě nemůže, není důvod vyškrtávat celé jídlo, můžeme podat jídlo s náhradním nápojem (čaj, voda), nebo Vámi přinesený nápoj.   

SVAČINKY: Jestliže svačinky nebude dítě moci, alergen bude pouze v pečivu, není důvod vyškrtávat celou svačinku, stačí napsat do tabulky, že chcete naší svačinku ale s poznámkou

„vlastní pečivo“.

Jestliže dle Vámi podepsané tabulky budete mít přinést vlastní jídlo a to nepřinesete, naše MŠ si vyhrazuje právo dítě nepřijmout na tento den do mateřské školy. Toto bude zapracováno i ve školním řádu. Není možné, aby Vaše dítě bylo celé dopoledne bez stravy nebo mělo místo svačiny sáček bonbónů apod.

Věříme, že chápete naše opatření a budete s námi výborně spolupracovat. Děkujeme za pochopení.

 

PhDr. Radka Melicherová, ředitelka školy a Lucie Chmelíková, vedoucí školní jídelny.

 

Přiložené soubory

Dodatek k provoznímu řádu ŠJ 1.10.2022.docx

Stáhnout

dodatek č. 1 ke školnímu řáadu 1.10.2022.docx

Stáhnout

tabulka k jídelníčku pro alergiky.docx

Stáhnout