Enviromentální výchova

Určená paní učitelka – koordinátor EVVO, s ostatními kolegyněmi, vede děti k ekologické výchově v rámci aktivit dětí při pobytu na školní zahradě nebo venku. Celoročně zařazuje intenzívní ekologické vstupy ve všech třídách a zajišťuje ekologické besedy nebo výjezdy s prožitkovou tématikou pro děti, ekologické akce na zahradě s rodinami dětí aj. Celoročně také třídíme odpad i baterie a hliník. Ve školce máme sběrné místo.