Individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky

Vedou dvě paní učitelky celoročně. V září 2022 upřesníme přesný rozpis.

Pracují individuálně s dětmi s odkladem školní docházky dle konkrétních výchovně vzdělávacích oblastí, které jsou důležité u těchto dětí rozvíjet. Určeno především pro děti, kterým byla o rok odložena povinná školní docházka, popř. pro děti před zahájením povinné školní docházky. Individuální aktivity, během nichž bude věnována péče dětem především v oblasti školní připravenosti (jemná a hrubá motorika, zrakové, sluchové vnímání aj.). Doporučujeme rodičům průběžně celoročně konzultovat pokroky Vašich dětí s paní učitelkou.