Logopedická intervence

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

- Paní učitelky s logopedickým kurzem nebo vysokoškolským vzděláním v oblasti logopedie a dlouholetou praxí budou pracovat s dětmi ve skupinkách.

- Pokusíme se navázat spolupráci s klinickou logopedkou a prostudujeme si logopedickou dokumentaci Vašich dětí, pokud nám ji poskytnete.

- Rozdělení dětí do skupin (zhruba 5 dětí) podobné nebo stejné řečové vady.

- Pravidelná intervence a náprava řeči na cca 10-15 minut 1x týdně.

- Více informací Vám poskytneme v září na webu a nástěnkách školy.