Pěvecký sbor Petrklíček

Výuka pěveckého sboru Petrklíček bude probíhat ve čtvrtek  od 13:00 do 13:45 hod.

 

Děti jsou  od 5 let věku žáky ZUŠ Chrudim a musí platit školné. Snížené školné pro ZUŠ Chrudim se platí pololetně a činí nadále 100,- Kč za měsíc.  Přihlásit své dítě můžete na www.zuschrudim.cz/prihlaska nebo přes QR kód. Uzávěrka přijímání přihlášek je do 16.9.2022

 

Výjimečně přijímáme i talentované  děti mladší, které udrží pozornost při výuce, ty školné neplatí a o jejich přijetí a setrvání ve sboru rozhodne ředitel ZUŠ Chrudim.

Pěvecký sbor  vede sbormistr Bc. Martin Profous, ředitel ZUŠ Chrudim, dále p. učitelka Jaroslava Ptáčková, Monika Trubáková a Andrea Šulcová.

Přihláška ZDE.