Pohybové aktivity

1. Tělovýchovné chvilky: jsou zařazovány denně ve všech třídách, kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou a při pobytu venku, jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu.

 

2. Kombinace atletiky, míčových sportů a her, tance, relaxace, cvičení na ploché nohy, správné držení těla aj. – zařazujeme pravidelně ve všech třídách celoročně.

3. Při pobytu v Ozdravném centru zařazujeme pravidelně celoročně s dětmi za všech tříd tzv. „velký tělocvik“ v tělocvičně. Zpravidla od podzimu do jara. Využíváme mnoho cvičebních pomůcek i náčiní, zařazujeme míčové hry, tance, relaxace a jiné aktivity.

4. Při odpoledním pobytu venku organizujeme sportovní aktivity a hry pro děti, nabízíme různá sportovní náčiní aj.