Veselá paletka

Kroužek výtvarné výchovy je zaměřen na práci s nadanými dětmi  a je kapacitně omezen, přednost tedy budou mít předškoláci (skupinka 10–12 dětí). Veselá paletka probíhá s paní učitelkami Lenkou Slavíkovou a paní učitelkou Ilonou Bláhovou.

 

 

Zájem hlaste ve své třídě. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, každá skupina má kroužek vždy ve středu 1 x za 14 dní v době 13:00 - 13:45 hod.

 

Na výtvarný materiál rodiče přispívají 300,-Kč na celý rok v jedné částce. Platí ve třídě proti podpisu.

Vše upřesníme v září.